ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ข่าวประกาศ