ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ดาวน์โหลด ( PDF, 1022918 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ