ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมการขนส่งทางราง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ และ http://drt.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

ดาวน์โหลด

Download ไฟล์เอกสาร ประกาศฯ

ดาวน์โหลด ( PDF, 2262131 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ

Skip to content