ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดกรมการขนส่งทางราง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 350455 bytes )

Announced by

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Other posts in ประกาศรับสมัครงาน