ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัดกรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 350455 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content