ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดตั้งม่านม้วนบังแสง อาคารสำนักงาน ขร. ชั้น 2 จำนวน 1 งาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาติดตั้งม่านม้วนบังแสง อาคารสำนักงาน ขร. ชั้น 2 จำนวน 1 งาน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 80753 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content