ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางราง ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมการขนส่งทางราง ชั้น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 80971 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content