ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของกรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 252751 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content