ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการบำรุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ กรมการขนส่งทางราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 242361 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content