ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำมาตรการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางราง ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 14442142 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1952040 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content