สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 344074 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content