ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ของกรมการขนส่งทางราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอบเขตของงาน

ดาวน์โหลด ( PDF, 11255759 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศประกวดราคา

ดาวน์โหลด ( PDF, 368920 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกวดราคาจ้าง

ดาวน์โหลด ( PDF, 856208 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์

Skip to content