ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางราง (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

ด้วยกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด ขร. ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ขร.จึงขอประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 2693134 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประกาศ