รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 และผลการคำนวณเปรียบเทียบฯ

ข้อมูลบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download

ดาวน์โหลด

Download ( PDF, 815763 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 30834 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Documents