กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกรอบคุณธรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 228073 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 1017720 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Documents