กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกรอบคุณธรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางราง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 211970 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 94359 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เอกสาร

Skip to content