มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง สำหรับทางขนาด 1,435 มิลลิเมตร (BALLASTLESS TRACK DESIGN) มขร.-C-002-2564

มาตรฐานการออกแบบทางรถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง สำหรับทางขนาด 1,435 มิลลิเมตร (BALLASTLESS TRACK DESIGN) มขร.-C-002-2564

Download

BALLASTLESS TRACK DESIGN

Download ( PDF, 816130 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in มาตรฐานการขนส่งทางราง