รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 1827925 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่การดำเนินการตามระบบการประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

Skip to content