กรมการขนส่งทางราง เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

กรมการขนส่งทางราง เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับท่านที่มีเรื่องราวที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน จากการดำเนินภารกิจหลักของกรมการขนส่งทางรางและหน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนของท่านผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ การยื่นหนังสือผ่านทางไปรษณีย์   เว็บไซต์  และอีเมล์

“กรมการขนส่งทางราง ใส่ใจเพื่อความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทย”

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content