ขร. เดินหน้าพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ดำเนินการรวบรวมและพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางของประเทศ เพื่อให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ และนำข้อมูลดังกล่าวไปประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ตามที่ต้องการได้ โดยได้ทำการเผยแพร่ชุดข้อมูล จำนวน 26 ชุด ข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานกรมการขนส่งทางราง (https://drt.gdcatalog.go.th/) ประกอบไปด้วยชุดที่น่าสนใจ อาทิ

– ความก้าวหน้าโครงการระบบราง

– สถิติผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเมือง

– สถิติการขนส่งสินค้าทางราง

– อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า

– จุดตัดทางรถไฟ

– อุบัติเหตุของจุดตัดทางรถไฟ

– ปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรายสถานี

– สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้าจากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง

นอกข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว ยังมีข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปที่ลิงก์ https://drt.gdcatalog.go.th/ แล้วกดเข้าไปที่คำว่า “ชุดข้อมูล” เท่านี้ก็สามารถอ่านข้อมูลต่างๆได้ ซึ่ง ขร. จะดำเนินการอัพเดตข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์