จำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำวันที่ 14 เมษายน 2566

มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม รวมจำนวน 807,373 คน-เที่ยว แบ่งเป็น

1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการรวม 217 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 63,602 คน-เที่ยว รายละเอียดดังนี้

– ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 28,813 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารเชิงสังคม 34,789 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 31,529 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาเข้า 32,073 คน-เที่ยว

– สายใต้ 22,837 คน-เที่ยว

– สายตะวันออกเฉียงเหนือ 16,602 คน-เที่ยว

– สายเหนือ 11,231 คน-เที่ยว

– สายตะวันออก 6,751 คน-เที่ยว

– สายแม่กลองและมหาชัย 6,181 คน-เที่ยว

2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จากการให้บริการ 2,104 เที่ยว มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 743,771 คน-เที่ยว รายละเอียดดังนี้

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 41,981 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 11,992 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) ให้บริการ 216 เที่ยว จำนวน 15,997 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) ให้บริการ 250 เที่ยว จำนวน 176,455 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,234 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 497,346 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 485,980 คน-เที่ยว และสายสีทอง 11,366 คน-เที่ยว)

รวมสะสม 4 วัน (วันที่ 11 – 14 เมษายน 2566) มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,889,390 คน-เที่ยว

ด้านความปลอดภัย

มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟรวมจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

-เหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณพื้นที่การรถไฟฯ โดยมีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดปองร้ายอาคารสถานีและฐานปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ในบริเวณพื้นที่การรถไฟฯ รวม 5 จุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ส่งผลกระทบต้องปิดทางรถไฟช่วงสถานียะลา-สถานีรามัน จ.ยะลา โดย รฟท.ดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ในช่วงดังกล่าวแทน

-เหตุการณ์ขบวนรถเร็วที่ 140 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ) ชนกระบือจำนวน 6 ตัว ระหว่างสถานีห้วยราช – บุรีรัมย์ เสียเวลาจากเหตุนี้ 32 นาที

กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง ให้เดินทางอย่างมีความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content