จำนวนผู้โดยสารระบบขนส่งทางราง ประจำวันที่ 13 เมษายน 2566

มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม รวมจำนวน 785,071 คน-เที่ยว แบ่งเป็น

1.รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการรวม 219 ขบวน มีผู้ใช้บริการจำนวน 66,299 คน-เที่ยว รายละเอียดดังนี้

– ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 28,133 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารเชิงสังคม 38,166 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาออกจำนวน 38,395 คน-เที่ยว

– ผู้โดยสารขาเข้า 27,904 คน-เที่ยว

– สายใต้ 22,150 คน-เที่ยว

– สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 17,271 คน-เที่ยว

– สายเหนือ 12,404 คน-เที่ยว

– สายตะวันออก 8,585 คน-เที่ยว

– สายแม่กลองและมหาชัย 5,889 คน-เที่ยว

2.รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (รวมสายสีแดง) จำนวน 718,772 คน-เที่ยว จากการให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,104 เที่ยว (รวมบริการเสริม 26 เที่ยว) รายละเอียดดังนี้

– รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 43,220 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 12,280 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 16,996 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 250 เที่ยว จำนวน 176,818 คน-เที่ยว

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,234 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 469,458 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 457,065 คน-เที่ยว และสายสีทอง 12,393 คน-เที่ยว)

รวมสะสม 3 วัน (วันที่ 11 – 13 เมษายน 2566) มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,082,017 คน-เที่ยว

ด้านความปลอดภัย

-ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง

กรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง ให้เดินทางอย่างมีความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content