โครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง)

กรมการขนส่งทางราง ได้จัดทำโครงการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง) โดยมีการศึกษาและจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อป้องกันและลดการเกิดเหตุขัดข้องในอนาคต แก้ปัญหาระบบรถไฟฟ้าในเมืองจากระบบไฟฟ้าหรือระบบอาณัติสัญญาณ ทำให้ขบวนรถต้องหยุดให้บริการ และเกิดผลกระทบด้านต่างๆ ทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยในการใช้บริการ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังวิดีโอ

Skip to content