Application DRT Crossing ลดเสี่ยงจุดตัดทางรถไฟ ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร

DRT Crossing แอปพลิเคชั่นจากกรมการขนส่งทางรางที่รวมข้อมูลจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
แจ้งเตือนปัญหาอุบัติเหตุหรือจุดตัดที่ชำรุด

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์