กรมรางพาชม ทางคู่สายอีสาน (มาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ)

วันนี้กรมการขนส่งทางรางพามาอัพเดตความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางอีสาน (ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ)

Announced by

กลุ่มประชาสัมพันธ์

Other posts in สื่อ/วิดีโอ