DRT ON Tour EP.1 เก็บข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการซ่อมบำรุง

กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเก็บข้อมูลนำไปจัดทำร่างมาตรฐานการซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางประเทศไทย

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่คลังวิดีโอ