สถิติการขนส่งสินค้าทางรางประจำเดือนเมษายน 2567

ขร. ได้จัดทำ data catalog เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้

https://drt.gdcatalog.go.th/

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content