ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๖ มาตรฐาน

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๖ มาตรฐาน

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 353604 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง