ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 82891 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content