ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 85801 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content