ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล (Zoom Meeting) จำนวน 4 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อลิขสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล (Zoom Meeting) จำนวน 4 ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด ( PDF, 81727 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Skip to content