ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 217934 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง