ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 218094 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง