ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งานเดินสายระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งานเดินสายระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กรมการขนส่งทางราง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 238305 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง