ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 113570 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง