ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-office) ของกรมการขนส่งทางราง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ประกาศประกวดราคา

Download ( PDF, 308228 bytes )

เอกสารประกวดราคา

Download ( PDF, 630485 bytes )

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 1011583 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ตลาดอิเล็กทรอนิกส์