ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๖ มาตรฐาน

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อมาตรฐานระบบราง จำนวน ๖ มาตรฐาน

Download

ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ( PDF, 353604 bytes )

Announced by

กลุ่มพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง