(ร่าง) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ของกรมการขนส่งทางราง ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

(ร่าง) ประกาศ

Download ( PDF, 376190 bytes )

(ร่าง) เอกสารประกวด

Download ( PDF, 812324 bytes )

(ร่าง) TOR

Download ( PDF, 3386965 bytes )

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in จัดซื้อจัดจ้าง