กรมการขนส่งทางรางชูโมเดลคุมมาตรฐานความปลอดภัยระบบราง

เทปบันทึกการสัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ในประเด็น “กรมการขนส่งทางรางชูโมเดลคุมมาตรฐานความปลอดภัยระบบราง” ได้ในรายการพูดตรงประเด็น ทางสถานี FM 96.O MHz.

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content