กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจสภาพสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน)

วันนี้ (26 ม.ค. 64) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน) ประกอบไปด้วย 3 สถานี ได้แก่ 1. สถานีบางซ่อน 2.สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประเมินความพร้อม สภาพกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการใช้บริการและการเชื่อมต่อระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงบริเวณสถานี โดยได้ตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ ทางลาด ทางเลื่อน ห้องน้ำ เคาน์เตอร์และตู้จำหน่ายตั๋ว ป้ายบอกทาง พื้นที่จอดรถและจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ รวมถึงก่อนการเปิดใช้งานปี พ.ศ. 2564 รวมถึง การสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา หรือบริการของชุมชน วิสาหกิจ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ การก่อสร้างอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content