กรมการขนส่งทางรางเผยวันแรกของช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 901,114 คน มากกว่าประมาณการ 130,930 คน

กรมการขนส่งทางรางเผยวันแรกของช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 มีผู้ใช้บริการระบบราง รวม 901,114 คน มากกว่าประมาณการ 130,930 คน หรือสูงกว่าประมาณร้อยละ 17.00 โดยมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสูงขึ้นจากประมาณการร้อยละ 18.97 ทั้งนี้ ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟและไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมทั้งประสานผู้ให้บริการระบบรางอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามแผนอำนวยความสะดวกฯ ของกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟในช่วงฝนตกหนัก14 ตุลาคม 2565 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน(วันที่ 13 ตุลาคม 2565) ซึ่งเป็นวันแรกของช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 -16 ตุลาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้นจำนวน 901,114 คน มากกว่าประมาณการ 130,930 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 17.00 (ประมาณการ 699,790 คน) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 68,587 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 832,527 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการรวม 219 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 68,587 คน น้อยกว่าประมาณการ 1,807 คน หรือต่ำกว่าร้อยละ 2.57 (ประมาณการ 70,394 คน) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 28,225 คน และเชิงสังคม 40,362 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 35,639 คน และผู้โดยสารขาเข้า 32,948 คน และพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 24,168 คน (ผู้โดยสารขาออก 12,630 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,538 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 17,257 คน (ผู้โดยสารขาออก 8,657 คน ผู้โดยสารขาเข้า 8,600 คน) สายเหนือ 13,869 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,202 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,667 คน) สายตะวันออก 8,581 คน(ผู้โดยสารขาออก 4,718 คน ผู้โดยสารขาเข้า 3,863 คน) และสายแม่กลอง 4,712 คน (ผู้โดยสารขาออก 2,432 คน ผู้โดยสารขาเข้า 2,280 คน) 2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 1,929 เที่ยวตามแผน มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 832,527 คนมากกว่าประมาณการ 132,737 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 18.97 (ประมาณการ 699,790 คน) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 42,909 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 13,644 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 23,584 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 322 เที่ยว จำนวน 250,514 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 987 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 501,876 คน ทั้งนี้ รฟท. ได้เพิ่มตู้โดยสารพ่วงไปกับขบวนรถปกติในเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางมากและส่วนระบบรถไฟฟ้าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ผู้ให้บริการได้เพิ่มความถี่ในการให้บริการขึ้นสำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องนอกจากนี้ ขร. ประสาน รฟท. เฝ้าระวังน้ำท่วมทางรถไฟ เนื่องจากมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยพบว่ามีน้ำท่วมเหนือสันราง จำนวน 1 แห่งระหว่างสถานีชะอำ-สถานีหัวทรายเหนือ โดยขบวนรถไฟยังสามารถวิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวได้ โดยใช้ความเร็ว 5 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยกรมการขนส่งทางรางห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content