กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 สะสม 2 วัน (13-14 ต.ค.65) รวมแล้วกว่า 1.88 ล้านคน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.47 ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ มีเพียงระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 สะสม 2 วัน (13-14 ต.ค.65) รวมแล้วกว่า 1.88 ล้านคน สูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.47 ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟ มีเพียงระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง โดยเมื่อวาน (14 ต.ค.65) ซึ่งเป็นวันที่สองของวันหยุดต่อเนื่อง มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 982,703 คน เพิ่มขึ้นจากวันแรก (13ต.ค.65) 81,589 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 แต่น้อยกว่าประมาณการ 33,291 คน หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 3.28ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 2 วันคือ วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 1,883,817 คน มากกว่าประมาณการ 97,639 คน หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.47 (ประมาณการที่ 1,786,178 คน แบ่งเป็นรถไฟ 135,859 คนและรถไฟฟ้า 1,650,319 คน) ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 129,365 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 53,500 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 75,865 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 65,620 คน และขาเข้า 63,745 คน ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 46,443 คน (ขาออก 23,422 คน และขาเข้า 23,021 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 32,013 คน (ขาออก 15,803 คน และขาเข้า 16,210 คน) สายเหนือ 25,685 คน (ขาออก 13,200 คน ขาเข้า 12,485 คน) สายตะวันออก 16,928 คน (ขาออก 8,965 คน ขาเข้า 7,963 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 8,296 คน(ขาออก 4,230 คน ขาเข้า 4,066 คน) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 1,754,452 คน ประกอบด้วย Airport Rail Link 92,018 คน สายสีแดง 27,487 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 51,394 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 538,964 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,044,589 คน ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 14 ตุลาคม 2565) ซึ่งเป็นวันสองของวันหยุดต่อเนื่อง มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 982,703 คน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 ตุลาคม 2565 จำนวน 81,589 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 แต่น้อยกว่าประมาณการ 33,291 คน (ประมาณการ 1,015,994 คน) หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 3.28 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 60,778 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 921,925 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. รถไฟของ รฟท. ให้บริการ 221 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 60,788 คน (ลดลงจากวันที่ 13 ต.ค. 65 จำนวน 7,809 คน หรือลดลงร้อยละ 11.39) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 25,275 คนและเชิงสังคม 35,503 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 29,981 คน (ลดลงจาก 13 ต.ค.65 จำนวน 5,658 คน หรือลดลงร้อยละ 15.88) และผู้โดยสารขาเข้า 30,797 คน (ลดลงจากวันที่ 13 ต.ค.65 จำนวน 2,151 คน หรือลดลงร้อยละ 6.53) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 22,275 คน (ผู้โดยสารขาออก 10,792 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,483 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14,756 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,146 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,610 คน) สายเหนือ 11,816 คน (ผู้โดยสารขาออก 5,998 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,818 คน) สายตะวันออก 8,347 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,247 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,100 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,584 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,798 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,786 คน) ทั้งนี้ รฟท.ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกลที่มีผู้โดยสารหนาแน่น โดยพบว่า ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพและชุมทางบางซื่อแต่อย่างใด2. ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 921,925 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 13 ต.ค. 65 จำนวน 89,398 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.74) ให้บริการรวม 2,350 เที่ยววิ่ง/(ปกติ 2,334เที่ยววิ่งและเสริม 16 เที่ยววิ่ง) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยววิ่ง มีผู้ใช้บริการจำนวน 49,109 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 230 เที่ยววิ่ง จำนวน 13,843 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยววิ่ง จำนวน 27,810 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 471 เที่ยววิ่ง(รวมเสริม 8 เที่ยววิ่ง) จำนวน 288,450 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,159 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 8 เที่ยววิ่ง) จำนวน 542,713 คน โดยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มรถเสริม รวม 16 เที่ยววิ่ง ได้แก่ BTS สายสุขุมวิท เพิ่มรถเสริมจำนวน 8 เที่ยววิ่ง และmrt สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มรถเสริมจำนวน 8 เที่ยววิ่ง โดยมีเหตุขัดข้อง 1 ครั้ง คือ รถไฟฟ้า Airport Rail Link เวลา 12:05 น. ขบวน EXPESS 01 เกิดระบบขับเคลื่อนขัดข้อง ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ที่สถานีบ้านทับช้าง ฝั่งขาเข้าเมือง ดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารออกจากขบวนรถ นำขบวนรถสำรองเข้าทำการต่อพ่วง และนำขบวนรถไฟฟ้าให้บริการทดแทนที่สถานีมักกะสัน สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 14 ต.ค. 65 ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟของ รฟท. กรมการขนส่งทางราง ห่วงใยผู้ใช้บริการระบบรางช่วงวันหยุดต่อเนื่องวัน ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content