กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA2024)

กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th และค้นหาชื่อหน่วยงานกรมการขนส่งทางราง หรือแสกนผ่าน QR Code ตามภาพประกอบ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานผู้ให้บริการที่ท่านได้ประเมินนั้นโดยตรง เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น.

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์