กรมการขนส่งทางราง ร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนายานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้า

วันนี้ (27 ม.ค. 64) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และ ดร.ทยากร จันทรางศุ วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง ร่วมประชุมหารือการพัฒนายานพาหนะด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด คค. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

ขร. ได้มีการนำเสนอรายงานการศึกษาเกี่ยวกับรถไฟ EVรายละเอียดตามลิงก์ : https://www.drt.go.th/…/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0…

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้กรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทยไปศึกษาให้ชัดเจนถึงความเป็นไปได้ในการใช้งานรถไฟ EV ในประเทศไทย ทั้งเรื่องต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่อย่างไรและการออกข้อกำหนดหรือมาตรฐานเพื่อรอบรับการใช้งานรถไฟ EV เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการใช้งานจริงต่อไปในอนาคต

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content