กรมการขนส่งทางราง ลงตรวจสอบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20 ม.ค. 66 นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุรรณภูมิ เพื่อตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ หรือ Automated People Mover (APM) โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ขร. ได้มีการหารือแผนการทำงานของระบบ (System Operations Plan : SOP) ในเรื่องแผนการเดินรถ (operation plan) คุณภาพและความปลอดภัยของระบบ (safety and quality system) ความมั่นคงปลอดภัย (security) และผลการทดสอบต่างๆ ของการเดินรถ กับเจ้าหน้าที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOT) ทั้งนี้ ขร. ได้หารือเกี่ยวกับ1. แผนการเดินรถในช่วง peak, surge peak และ off peak โดยพิจารณาความเหมาะสมของการให้บริการกับจำนวนผู้โดยสาร รวมถึงแผนการเดินรถรองรับกรณีเกิดความผิดพลาดของระบบในอนาคต2. ประสิทธิภาพการให้บริการของ APM โดยพิจารณาจากช่วงทดสอบการเดินรถที่ผ่านมา 3. แผนการอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกด้าน4. การควบคุมผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เพื่อป้องกันการปะปนของผู้โดยสารขาออกที่ผ่านการตรวจด้านความปลอดภัยแล้ว กับผู้โดยสารขาเข้า โดยการใช้ประตูกั้นชานชาลา (PSD) และการควบคุมจากศูนย์กลางผ่านกล้องวงจรปิด รวมถึงการใช้พนักงานตรวจสอบผู้โดยสารที่หลงเหลือในขบวนรถ รวมทั้งได้หารือแนวทางการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้บริการกับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการนอกจากนี้ ขร. ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบห้องควบคุมส่วนกลาง (OCC) เพื่อสังเกตการดำเนินการของระบบต่างๆ และตรวจสอบสถานะของขบวนรถ การตรวจสอบช่องว่างระหว่างขบวนรถกับชานชาลา และการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ คาดว่าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) ที่จะให้บริการผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content