กรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีทำบุญและเข้าอวยพรปีใหม่ คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (4 ม.ค. 63) นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมพิธีทำบุญเข้าอวยพรปีใหม่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ กระทรวงคมนาคม

Announced by

กรมการขนส่งทางราง

Other posts in ภาพข่าว