กรมการขนส่งทางราง เยี่ยมชมการอบรมพนักงานขับรถ และศูนย์ฝึกอบรม รฟท

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. เข้าเยี่ยมชมการอบรมหลักสูตรการออกใบรับรอง (certificate) สำหรับการขับรถไฟ รุ่นที่ 10/2564 ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 2 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ โดยมีนายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัย (Safety Education Center) เยี่ยมชมเครื่องฝึกหัดขับรถไฟแบบจำลอง (Train Driving Simulation) และห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ซึ่งมีนางสาวกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟเป็นผู้นำเยี่ยมชม และร่วมหารือเรื่องการฝึกอบรมและการผลิตบุคลากรด้านระบบรางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content