กรมรางฯ ลงสำรวจประเมินคุณภาพจุดเชื่อมต่อล้อ-ราง-เรือ บริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า – ท่าเรือพระนั่งเกล้า

วันนี้ (11 มีนาคม 2564 ) ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) และนายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฎิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. และ รฟม. ลงพื้นที่ลงสำรวจตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือพระนั่งเกล้า และจุดเชื่อมต่อ ล้อ-เรือ-ราง บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีสะพานพระนั่งเกล้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโดย รฟม.

ท่าเรือพระนั่งเกล้า และจุดเชื่อมต่อ ล้อ-ราง-เรือ ในบริเวณดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สนข. รฟม. จท. ขบ. ขสมก. และภาคประชาสังคม รวมทั้ง ขร. เพื่อให้เกิดต้นแบบจุดเชื่อมต่อ ล้อ-ราง- เรือ อย่างไร้รอยต่อ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ระบบขนส่งทางรางที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้า ระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำที่ท่าเรือพระนั่งเกล้า เรือโดยสารเรียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เรือข้ามฟาก ไปยังท่าเรือบ้านไทรม้า และเรือท่องเที่ยว และมีท่าปล่อยรถ โดยสารประจำทาง 2 เส้นทาง ได้แก่ สาย 63 (นนทบุรี-อนุสาวรีย์ชัยฯ) และสาย 114 (นนทบุรี-แยกลำลูกกา) โดยออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้โดยสารทุกคน เช่น แผนที่การเดินทางสำหรับคนพิการทางการเห็น ทางลาด พื้นผิวต่างสัมผัส ลิฟท์ ราวจับ ราวกันตก ห้องน้ำ และตู้ TTRS เป็นต้น ปัจจุบันมีสถานะความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง ร้อยละ 90 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ขร. จะได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รฟม. จท. ขบ. และ ขสมก. เพื่อเตรียมการด้านเส้นทางบริการระบบขนส่งสาธารณะ ทางน้ำ ทางบก และทางราง ให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถี่ และช่วงเวลาในการให้บริการที่สอดคล้องกัน และพิจารณาเส้นทางการบริการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อเพื่อรองรับการเปิดให้บริการต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content