กรมรางฯ ลงสำรวจสถานีรถไฟรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง – บางแค) เพื่อสำรวจพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันนี้ (29 มกราคม 2564) กรมการขนส่งทางรางจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อสำรวจทำเลพื้นที่ศักยภาพที่จะเสนอให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง – บางแค) จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีท่าพระ สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีภาษีเจริญ และสถานีหลักสอง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ (25 -28 มกราคม 2564) เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสำรวจทำเลที่จะเสนอให้มีการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มและแดงอ่อน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะได้รวบรวมประมวลผลการสำรวจเพื่อประกอบการรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ และจะได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายในสถานีขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสและสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปต่อไป

หน่วยงานที่ประกาศ

กรมการขนส่งทางราง

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์

Skip to content