ขร. จัดประกวด“สถานีดีพร้อม”

กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนหน่วยงานระบบรางทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่จะยกระดับให้สถานีรถไฟไทยเป็นสถานีดีพร้อมกับกิจกรรมการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ “สถานีดีพร้อม”
ภายใต้แนวคิด กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม “DRT Creates happiness of stations”
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท พร้อมรับโล่และประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงคมนาคม

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม
1. สถานีรถไฟทั่วประเทศ
2. สถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง

ส่งผลงานวันที่ 17 – 31 มีนาคม 2565

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.drt-railkpi.com หรือ https://www.facebook.com/drt.railkpi/

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

ดาวน์โหลด ( PDF, 561487 bytes )

หน่วยงานที่ประกาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์

เรื่องอื่นๆในหมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์